Hopp til hovedinnhold

Creative Commons - lisenser

En Creative Commons-lisens er en av flere offentlige lisenser for opphavsrett som muliggjør gratis distribusjon av et ellers opphavsrettsbeskyttet "verk". En CC-lisens brukes når (f.eks) en forfatter ønsker å gi andre mennesker rett til å dele, bruke og bygge videre på et verk de har laget. (Wikipedia)

1. Creative Commons – Navngivelse (CC-by)

Lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet helt fritt (også kommersielt). Dette betyr at du fritt kan endre, kopiere, bearbeide eller remikse materialet så lenge opphavsmann angis.

2. Creative Commons – Navngivelse – Del på samme vilkår (CC-by-sa)

Denne lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet helt fritt (også kommersielt) så lenge opphavsmann angis. Men om du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette materiale, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

3. Creative Commons – Navngivelse – Ingen bearbeidelse (CC-by-nd)

Lisensen innebærer at du kan bruke materialet fritt (også kommersielt) akkurat slik som det er, så lenge opphavsmann angis. Du kan altså ikke endre, bearbeide eller bygge videre på dette materiale.

4. Creative Commons – Navngivelse – Ikke-kommersiell (CC-by-nc)

Lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet helt fritt så lenge denne bruken er Ikke-kommersielt. Dette betyr at du fritt kan endre, kopiere, bearbeide eller remikse materialet så lenge opphavsmann angis og bruket er ikke-kommersielt.

5. Creative Commons – Navngivelse – Ikke-kommersiell – Del på samme vilkår (CC-by-nc-sa)

Lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet helt fritt så lenge denne bruk er ikke-kommersielt. Dette betyr at du fritt kan endre, kopiere, bearbeide eller remikse materialet, så lenge opphavsmann angis og bruken er ikke-kommersielt. Men om du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette materiale, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens som er identisk med denne.

6. Creative Commons – Navngivelse – Ikke-kommersiell – Ingen bearbeidelse (CC-by-nc-nd)

Denne lisensen innebærer at hvem som helst får bruke materialet fritt akkurat slik som det er så lenge opphavsmann angis, og så lenge denne bruken er ikke-kommersielt. Du kan altså ikke endre, bearbeide eller bygge videre på dette materiale og bruken er kun ikke-kommersiell.

I tillegg finnes også variantene:

7. Public Domain Dedikasjon (CC0 1.0)

Denne lisensen bruker du dersom du er rettighetshaver til et materiale eller et verk, og ønsker å dedikere materialet til det fri. Dette innebærer at hvem som helst står fri til å kopiere, modifisere, distribuere eller fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Vi anbefaler dog at man angir opphavsmann om denne er kjent. Hvis man ikke vet hvem opphavsmannen er, kan man for eksempel skrive ”Fotograf: ukjent”.

8. Public Domain-Merket 1.0

Denne lisensen bruker du dersom du ønsker å identifisere et verk eller materiale som har falt i det fri. Dette betyr at materialet er fritt for kjente opphavsrettbegrensninger og at du kan kopiere, modifisere, distribuere og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Vi anbefaler dog at man angir opphavsmann om denne er kjent. Hvis man ikke vet hvem opphavsmannen er kan man for eksempel skrive ”Fotograf: ukjent”.

9. Alle rettigheter reserverte

Lisensen betyr at materialet kun får brukes med tillatelse fra opphavsmannen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1