SPECTRUM

SPECTRUM er en internasjonal standard for samlingsforvaltning, utarbeidd og vedlikeholdt av Collections Trust og The SPECTRUM Community.

SPECTRUM is a publication that takes you through the activities involved in managing a collection and its associated information. It has guidance on 21 procedures of collections management taking you from object entry to deaccessioning.

http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum

SPECTRUMs prosedyrer på norsk

Kulturrådet har anbefalt å bruke SPECTRUM som standard siden 2014. Flere museum har derfor allerede jobbet mye med å implementere minimumsstandardene i samlingsforvaltningen. 

SPECTRUM har siden blitt oversatt av Kulturrådet og ble lansert i september 2016. Den norske oversettelsen forvaltes av Kulturrådet. På grunn av rettigheter må du registrere deg som bruker for å laste ned SPECTRUM, gratis for all ikke-kommersiell bruk. Den er tilgjengelig via Kulturrådets sider; følg lenken under. 

Det er ikke tillatt å

- publisere SPECTRUM i sin helhet, eller i sammenhenger som omfatter store deler av standarden

- kopiere eller låne ut SPECTRUM til en tredjepart

- bruke SPECTRUM i kommersiell sammenheng

Ved lanseringen av SPECTRUM på norsk under konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, september 2016, holdt Bård Bie- Larsen det vedlagte foredraget om Spectrum.

Primærprosedyrer

8 av de 21 prosedyrene er definert som primærprosedyrer og kan sees på som grunnleggende for god samlingsforvaltning. Disse er:

Mottak av objekter (prosedyre 2)

Ervervelse og aksesjon (prosedyre 4)

Katalogisering (prosedyre 8)

Plassering og flytting (prosedyre 6)

Innlån (prosedyre 3)

Utlån (prosedyre 18)

Utlevering av objekter (prosedyre 17)

Retrospektiv dokumentasjon (prosedyre 21)

Les mer:

Masteroppgave 2017: Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning.