Hopp til hovedinnhold

SPECTRUM

SPECTRUM er en britisk standard for samlingsforvaltning, som har blitt adoptert internasjonalt. Den er utarbeidd og av Collections Trust og The SPECTRUM Community. Kulturrådet lanserte 24.11.2020 Spectrum 5.0. på norsk. Denne versjonen skiller seg fra Spectrum 4.0, som kom i norsk versjon i 2016, på en del punkter. Antall primærprosedyrer er økt fra 8 til 9. Appendiks er nå også oversatt til norsk.

SPECTRUM is a publication that takes you through the activities involved in managing a collection and its associated information. It has guidance on 21 procedures of collections management taking you from object entry to deaccessioning.

http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum

SPECTRUMs prosedyrer på norsk

Kulturrådet har anbefalt å bruke SPECTRUM som standard siden 2014. Flere museum har derfor allerede jobbet mye med å implementere minimumsstandardene i samlingsforvaltningen. Slik det ble sagt på lanseringen i november 2020, kan vi ikke si at vi følger SPECTRUM før primærprosedyrene er oppfylt.

Mens den norske versjonen av SPECTRUM 4.0 ble forvaltet av Kulturrådet, må du nå gå inn på Collections Trusts sider for å lese og laste ned SPECTRUM 5.0. (Lenke finnes under). På grunn av rettigheter må du registrere deg som bruker for å laste ned SPECTRUM, gratis for all ikke-kommersiell bruk. 

Vær oppmerksom på at det er ikke tillatt å

  • publisere SPECTRUM i sin helhet, eller i sammenhenger som omfatter store deler av standarden
  •  kopiere eller låne ut SPECTRUM til en tredjepart
  • bruke SPECTRUM i kommersiell sammenheng

Spectrum 5.0 på norsk lansert i 2020

I 2021 lanserte også Kulturrådet tre pakker som kan brukes til implementering. Pakkene reflekterer samme tilnærming som i webinaret og fokuserer på  

  • Spectrum som strategisk redskap for ledelsen  
  • Spectrum som rettesnor og verktøy ved koordinering og planlegging av samlingsforvaltningen  
  • Spectrum som praktisk verktøy, med forslag til arbeidsrutiner i den daglige forvaltningen av samlingene – belyst med eksempler på hvordan man kan bygge inn rutiner i bruk av systemer og veiledninger  

Les mer:

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

PLÁNA, VUORUHEAPMI JA RUTIINNAT? SPECTRUM 5.0 IMPELEMENTEREN – PROŠEAKTA 2015 -2020

Hjelpemiddel til implementering av Spectrum for små museer - nordsamisk versjon. Utarbeidet av Varanger Museum IKS og Deanu ja Várjjat Museasiida  

Plan, prioritering og rutiner? Implementering av Spectrum 5.0 - et prosjekt (2015-2020)

Hjelpemiddel for å implementere Spectrum for små museer. Utarbeidet av Varanger museum IKS og Tana og Varanger Museumssiida  

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1