Hopp til hovedinnhold

Stortingsmeldinger

Her har vi samlet en del stortingsmeldinger fra de siste årene som berører museumssektoren.

Musea i samfunnet - tillit, ting og tid

St.meld. nr. 23 (2020 – 2021)  

Kulturminnemeldingen 2019

St.meld 16 (2019 -20) Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Tingenes tale. Universitetsmuseene

St.meld. nr. 15 (2007-2008)  

Kjelder til kunnskap og oppleving (ABM-meldinga)

St.meld. nr.22 (1999 -2000)  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1