Hopp til hovedinnhold

Søk : «Utl��n»

Resultat i dokumenter

På rett hylle med åndsverkloven

ABM-skrift #45  

Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder

"I 2012-2013 ble det derfor satt i gang et prosjekt som skulle ende i en bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust-Agder. Prosjektet fikk navnet BIPA , en forkortelse for Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder . I 2014 fikk KUBEN økonomisk støtte fra Riksarkivet til å videreføre og utvide BIPA-prosjektet. Denne rapporten er et resultat av dette prosjektet. Rapporten er å anse som et dynamisk dokument, som kan endres etter hvert som planen oppdateres."  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland.

 

Varmare, våtare, villare

Rapport om museas møte med klimautfordringane