Hopp til hovedinnhold

Søk : «Pakking»

Resultat i dokumenter

Choosing Storage Materials

Fra Museum Textile Services. Dokumentet beskriver trygge materialer og teknikker for pakking og emballering av tekstiler. Bokser, ruller, flat- og hengt oppbevaring.  

Museer i mellom. Lån, håndtering og transport av gjenstander.

Nordisk konservatorforbund, NKF-N, Norks museumsutvikling. Utgitt av Norsk museumsutvikling 2000.  

Standard for forvaltning av fotosamlinger

Regionsmuseene i Rogaland utgav i 2013 denne standarden for forvaltning av fotosamlinger. Standardene er utarbeidet for bruk på Dalane folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum og Ryfylkemuseet.  

SIGNIFICANCE et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

 

Vel bevart. Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift # 59  

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Gaveavtale fotografi Nasjonalbiblioteket

 

Gaveavtale fotografi (Nasjonalbiblioteket)

 

Hanne Skagmo: Erfaringer fra Norsk Teknisk Museum

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Publikumstilgjengelige magasiner i museer

Christina Næss' masteroppgave i kulturminneforvaltning, NTNU, mai 2016.  

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

Rapport: Systemverktøy for logistikk i museer- Evaluering og anbefalinger

"Nasjonalmuseet (NMK) og Vestfoldmuseene (VM) har utviklet egne IKT-systemer for logistikkprosesstyring fordi museene opplevde at Primus, museenes dokumentasjonsdatabase, ikke hadde tilfredsstillende funksjonalitet. "  

Torunn Klokkernes: Bevaring, forskning, formidling og forvaltning. Hva er konservatorens rolle i museer og gallerier?

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Skadet fotografisk materiale

Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale av Jens Gold, utgitt av Kulturrådet  

Systemverktøy for logistikk i museer. Evaluering og anbefalinger.

 

Preventiv konservering Before the unthinkable ... happens again

PP- presentasjon holdt av Ivonne Geisler (konservator, Museene i Sør-Trøndelag) ved Det relevante museum 2015.  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

Resultat i sider

Museene har et ansvar for å ha tilfredsstillende kontroll over samlingene sine og for å sikre at samlingenes oppbevaringsforhold optimaliseres i forhold til klima, lys, vannskader, renhold, håndtering, brann- og tyverisikring, og konservering. Museene må også ha en plan for sikring av sine samlinger og for krisehåndtering.

Museum of London og deres regionale bevaringsteam har utviklet et e-læringssystem for bevaring. Kurset omfatter ulike tema som plan for nødsituasjoner, håndtering av objekter, pakking av objekter på magasin og for transport, skadedyr m.v.

Det er mange grunner til at museumsobjekter emballeres. I magasin vil emballasje bidra til å beskytte objektene mot støv, lys og klimasvingninger. Ved transport vil emballasjen i tillegg virke stabiliserende og sikre objektet mot skader forårsaket av bevegelse og forflytning.

Å flytte objekter til bedre og/eller nye magasin krever god planlegging og forberedelse både når det gjelder beregninger av plass, logistikk og utnyttelse av arealene best mulig. Da er det vesentlig å tenke i kubikkmeter og ikke i kvadratmeter. Mange museer har mye erfaring med dette og vi deler her noen råd.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

Her ligger lenker til kurs, seminar og konferanser som ble avholdt i 2018.

Her legges lenker til avsluttede kurs i 2010. Fungerer også som organiserer for

Oppbevares museumsgjenstandene i lagerrom eller i klimastyrt magasin?

Preventiv konservering er forebyggende konservering.

Tilstandsvurderinger er nødvendig dokumentasjon i tilknytning inntak, arbeid med planer for bevaring, for å vurdere grad av tilgjengelighet for publikum, og i forkant og etterkant av forflytning og transport av et objekt.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1