Søk : «Kulturkriminalitet»

Resultat i dokumenter

Resultat i sider

Aksesjon

En aksesjon er en formell tilvekst til samlingene.

Fotobevaring

Ved forvaltning av fotografier berører man katalogisering, digitalisering, digital bevaring, magasinering, og rettighetshåndtering.

Prioritering

En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen, sett i sammenheng med planene for utvikling og -forvaltning av institusjonens samlinger.