Hopp til hovedinnhold

Søk : «HMS»

Resultat i dokumenter

Marielle Bergh: HMS-arbeid og farlige stoffer i Universitetsmuseet i Bergens samlinger

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Marielle Bergh: Praktiske utfordringer ved flytting av museale samlinger og potensielt helsefarlig støv

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Standard for forvaltning av fotosamlinger

Regionsmuseene i Rogaland utgav i 2013 denne standarden for forvaltning av fotosamlinger. Standardene er utarbeidet for bruk på Dalane folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum og Ryfylkemuseet.  

Vigdis Vingelsgaard: Erfaringer fra Anno museum

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Bilder og refleksjoner fra bryggereparasjoner

Foredrag holdt av Lars Asdøl under Godt håndverk!- om istandsetting av gamle hus. I samarbeid med Håndverkerforeningen i Trondheim inviterte Byantikvaren og Vitaliseringsprosjektet for bryggene i Kjøpmannsgata til seminar torsdag 16. mars 2017.  

Heidi Uleberg: Erfaringer fra Norsk Folkemuseum

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Varmare, våtare, villare

Rapport om museas møte med klimautfordringane  

Bruk av Benchmarks 2.0

"«Benchmarks for bevaring» er et selvevalueringsverktøy, som setter klare og realistiske mål for bevaring av samlinger slik at en organisasjon kan måle virksomheten sin mot allment aksepterte kvalitetskrav. Det engelske begrepet benchmark kan oversettes til referansenivå, et omforent prestasjonsnivå som en aktivitet kan måles mot. "  

Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer.

Dette er en håndbok om hvordan museene best kan forvalte sine bygninger og er en oppfølger av prosjektet Prioritering i bygningssamlinger.  

Significance 2.0

a guide to assessing the significance of collections  

Skadet fotografisk materiale

Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale av Jens Gold, utgitt av Kulturrådet  

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland.

 

Resultat i sider

Museene har et ansvar for å ha tilfredsstillende kontroll over samlingene sine og for å sikre at samlingenes oppbevaringsforhold optimaliseres i forhold til klima, lys, vannskader, renhold, håndtering, brann- og tyverisikring, og konservering. Museene må også ha en plan for sikring av sine samlinger og for krisehåndtering.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

Hvorfor skal objektene fysisk merkes? Løse etiketter som festes på med hyssing og post-it lapper faller av - før eller siden skjer det. For å kunne koble objekt og dokumentasjon må objektene få fysisk merking så raskt som mulig etter at objektet er innlemmet i samlingene.

Tilstandsvurderinger er nødvendig dokumentasjon i tilknytning inntak, arbeid med planer for bevaring, for å vurdere grad av tilgjengelighet for publikum, og i forkant og etterkant av forflytning og transport av et objekt.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1