Søk : «Digitale samlinger»

Resultat i dokumenter

Resultat i sider

Inventarkontroll

Det er nødvendig å holde dokumentert oversikt over hvilke objekter museet forvalter til enhver tid.

Kurs 2020

Her legges lenker til avsluttede kurs i 2010. Fungerer også som organiserer for

Programområde samlingsforvaltning

Norsk Kulturråd har definert fire programområder der de lyser ut utviklingsmidler, deriblant et område for samlingsforvaltning. I perioden 2015 -18 har mange museer fått midler , der utviklingen av dette nettstedet er ett av prosjektene. En oversikt over prosjektene finnes på Norsk Kulturråds nettsider under Museumsprogrammer (se lenke under). Vi vil presentere nyheter fra de ulike prosjektene her.

Samlingsutvikling

Samlingsutvikling er en bevisst handling som omfatter innsamling, men også avhending og destruksjon. For at samlingene ikke skal vokse uhemmet, kreves prioriteringsprosesser der en vurderer om samlingene er i tråd med museets formål og innsamlingsplan.