Hopp til hovedinnhold

Significance 2.0

Significance er en metode for å vurdere betydningen av et objekt eller en samling ved å se på verdiene knyttet til historikken, estetikken, de vitenskaplige eller de sosiale verdiene som det holder for fortiden, nåtiden og fremtiden. (Vurdering av samlinger, 2016:7).

Significance 2.0: a guide to assessing the significance of collection aims to help collecting organisations, collections professionals and the broader public to determine the significance of cultural and heritage objects.

https://www.arts.gov.au

Vurdering av en gjenstands betydning er relevant ved inntak, ved prioriterings-gjennomganger, eller ved revidering av samlingene. 

Significance er utviklet i Australia med støtte fra Cultural Ministers Council mellom 2004-2010. Konseptet ble distribuert og tatt i bruk blant bibliotek og samlingsinstitusjoner i Australia fra 2009.

I Europa er Significance 2.0 brukt som utgangspunkt for lokalt tilpassede metoder for vurdering av samlinger. Se blant annet Collections Trust' Reviewing Significance 2.0 (2012) og den finske versjonen utgitt i 2019.

Også den norske publikasjonen Vurdering av samlinger (Haugalandmuseene /Kulturrådet 2016) tar utgangspunkt i, blant annet, Significance. I denne foretrekkes å bruke begrepet betydning (Significance) fremfor begrepet verdi. Verdi kan, om upresisert, forstås som økonomisk verdi hvilket begrenser forståelsen av vurderingen. 

Det handler om å tydeliggjøre og konkretisere de ulike aspektene ved en samling eller objekt man verdsetter.  

Fremgangsmåten gjør at man kan vurdere samlinger, delsamlinger eller objekter fra ulike perspektiv, ved å bruke skjema som inkluderer vurderinger fra ulike faglige synspunkt. For å ha en fruktbar og effektiv prosess vil det være nødvendig å ha representanter med ulik ekspertise som deltagere. Dette tvinger frem en bevisstgjøring av både sin egen og andres verdiplattform og de muligheter og begrensninger som følger.

På denne måten vil man kunne frambringe og dokumentere ny kunnskap og sette objektet i en større helhet. 

Mer om Significance 2.0

Vurdering av samlinger (2016)

Veiledning. Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samlinger. Haugalandsmuseene 2016  

SIGNIFICANCE et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

 

Significance 2.0

a guide to assessing the significance of collections  

Analysing Significance (Finland)

 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1