Samlingsforvaltning mot 2020, 6.-7.sept 2016

Norsk Kulturråd arrangerte, i samarbeid med Luftfartsmuseet og Nordlandsmuseet til konferanse 6. og 7. september på Luftfartsmuseet i Bodø og Kjerringøy handelssted. Her fulgte de opp avhendingsdebatten og så på samlingsforvaltningen i et langsiktig perspektiv, og i en bredere muse­umskontekst. Hva er behovene? Hvordan møter vi utfordringene?

Dag 1 fokuserte på samlingsforvaltning i lys av drift og eierskap
Dag 2 fokuserte på samlingsforvaltning knyttet til metodikk og effektivisering, samt samlingsutvikling sett i lys av museenes samfunnsrolle

  • Kjerringøy, sept.2016 (Foto/Photo)
    1/1
    Ann Sri Hegseth Garberg

Presentasjonene kan du laste ned her:

6.september

Tema: Fokus på samlingsforvaltning i lys av drift og eierskap

7.september

Tema: Samlingsforvaltning knyttet til metodikk og effektivisering og  samlingsutvikling sett i lys av museenes samfunnsrolle