Hopp til hovedinnhold

Repatriering = tilbakeføring

Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen av 1970 i 2007. Konvensjonen regulerer handel med ulovlige kulturgjenstander. Fra 2007 har det i Norge vært forbudt å importere kulturgjenstander uten lovmessig eksporttillatelse fra opprinnelseslandet. Eksportkontrollen i Norge skal hindre utførsel av løse kulturminner fra norske funn, gjenstander av særlig stor nasjonal betydning, og gjenstander som i utgangspunktet er ulovlig innført i landet. (Kilde: Økokrim "Kulturgjenstander, internasjonale konflikter og norske museers rolle" publ.15.11.2015).

Repatriering betyr tilbakeføring. Det vil si tilbakeføring til opprinnelige eier, eller andre egnede forvaltere, av museumsobjekter som på urettmessig vis har endt opp i en museumssamling og som opprinnelige eiere ønsker å få tilbakelevert. Det er særlig objekter av kulturell eller religiøs verdi. I Norge omhandler de fleste tilbakeføringssaker kirkemateriale og materiale knyttet til samisk kultur. Repatriering er deaksesjon og avhending, i og med at objektet tas ut av samlingen og skifter eier.

 
Les mer om tilbakeføring i Norsk Museumsutvikling (2000) Utlån og avhending av materiale fra museenes samlinger, kapitlene 8-11.

Restitution and Repatriation: A Practical Guide for Museums in England

Utgitt av Arts Council, England  

Care of Collections from Colonial Contexts

Disse retningslinjene er laget av det tyske museumsforbundet for tyske museer  

Supporting decolonisation in museums

Utgitt av Museums Association  

Utlån og avhending av materiale fra museenes samlinger

Norsk Museumsutvikling 5:2000  

Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Bååstede er navnet på et tilbakeføringsprosjekt som er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i 2012.

Det innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Musumssida, Øst-Finnmark, RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark, Senter for nordlige folk, Manndalen i Troms, Vardobaiki Musea, Evenes i Troms, Árran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Rapporten fra 2012 er laget av Norsk Folkemuseum, Sametinget og Kulturhistorisk museum  

Ny bok 2021 - Bååstede - The Return of Sámi Cultural Heritage

Káren Elle Gaup, Inger Jensen and Leif Pareli (Eds.)

The repatriation of cultural heritage is an issue of great interest to many indigenous peoples as well as to countries that were once subject to foreign domination and exploitation. This book describes one case that has had a positive outcome: the Bååstede project, which resulted in the return of some 1,600 objects originating from the Sámi people in Norway.

Blue Shield

Blue Shield er et internasjonalt nettverk - gjerne referert til som den kulturelle ekvivalenten til Røde Kors. Nettverket arbeider globalt for å beskytte kulturarv i krisesituasjoner.

“committed to the protection of the world’s cultural property, and is concerned with the protection of cultural and natural heritage, tangible and intangible, in the event of armed conflict, natural- or human-made disaster.”

Article 2.1. Blue Shield Statutes 2016
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1