Hopp til hovedinnhold

Prosjektrapport: Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Norsk Trikotasjemuseum har i samarbeid med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie ferdigstilt prosjektrapporten for arbeidet med Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri.

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

I dette prosjektet har vi gått saman med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie som har samlingar eller delsamlingar frå tekstilindustrien. Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar.  

  • 1/1
    Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri Norsk Trikotasjemuseum, Museumssenteret i Hordaland

"Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar. Eit nasjonalt oversyn vil gjere det lettare å gjere gode prioriteringar og verdivurderingar, og peike ut satsingsområde framover."

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri: 3
  • Reklameplakat for Kelly Coat, Helly Hansen. Repro: Østfoldmuseene / Norsk Folkemuseum Østfoldmuseene / Norsk Folkemuseum

Samarbeidspartnerene er Norsk Trikotasjemuseum, Norsk Teknisk Museum, Moss by- og industrimuseum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Nord-Jarlsbergmuseene v/Berger museum.

Oversikten over både tekstilindustri og -museumssamlinger gir et grundig grunnlag for å legge strategier for videre innsamling og dokumentasjon på et nasjonalt plan. 

Rapporten gir innblikk i hvordan man kan bruke Significance 2.0 som verktøy i arbeidet med å systematisere kunnskaper og verdier knyttet til samlinger. 

I forlengelse av prosjektet utvikles det en liste over industribedrifter i KulturNav.  

KulturNav-lista over Industribedrifter og Personer Industrihistorie er tilgjengeleg i KulturNav og gjennom søk på Juridisk person i Primus.

Klikk på lenkene for å se mer:

Kulturrådet har tildelt midler til prosjektet gjennom Program for samlingsforvaltning.

Tekstilindustrien rommar, som alle andre industrigreiner, mange ulike historier. Om produksjonsprosessar og teknologisk utvikling, om produkt, konsum, sal og reklame. Om mote, design og estetisk utforming, av alt frå det eksklusive til det kvardagslege. Om store bygningar med mykje maskineri, om arbeidsvilkår, heimearbeid og kvinnearbeid – i Noreg og på andre sida av jorda. Om velstandsendringar i Noreg og store og små bedriftshistorier.

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri: 34