Hopp til hovedinnhold

Rapport: Prioritering i praksis 2015-2017

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Lillehammer museum og Anno museum.

1/2
Rapport: Prioritering i praksis. Oddentunet i Os, et Anno museum sine 22 besøkssteder. Anno museum
1/2
Prioritering i praksis. Fra boligfeltet i friluftsmuseet på Maihaugen med utsikt til bysamlingen. Camilla Damgård

Som forvaltere av store bygningssamlinger, har Anno museum og Stiftelsen Lillehammer museum mye til felles. Omfanget av forvaltningsansvaret stiller store krav til å holde god orden i forvaltningen og til å prioritere ressursene på best mulig måte. Med det store spennet i hva de ulike bygningene representerer når det gjelder type historie, geografisk opphav og opplevelsesmuligheter, er det viktig med en bevissthet om hva man legger til grunn for prioriteringer. Samtidig er museene forskjellige; I Stiftelsen Lillehammer museum er samlingene konsentrert i et relativt lite geografisk området, mens i Anno museum er samlingene spredt i 17 kommuner og på enda flere besøkssteder. Museene har derfor også forskjellige innfallsvinkler og kunne gi hverandre nye perspektiver på bygningsforvaltningen. Slik håper vi at prosjektet også har overføringsverdi til andre museer.

Rapport: prioritering i praksis. Stiftelsen Lillehammer museum og Anno museum: 1
Rapport: Prioritering i praksis

"Formålet var å prøve ut nye metoder og verktøy for å få oversikt over og gjøre prioriteringer i bygningssamlingen." (...) "Bruk av prioriteringsmetoden som Kulturrådet utga i 2014 1 og FDV-verktøy ble satt som hovedfokus i prosjektet."