Hopp til hovedinnhold

Prioritering av samlinger i katastrofeplaner

Riksantikvarieämbetet arrangerer en samtale omkring hvordan museer kan prioritere samlinger i en katastrofeplan. Lina Mårtensson og Johanna Sandström fra Statens maritima och transporthistoriska museer og Christina Gräbe från Helsingborgs museum deler sine erfaringer på webinaret som foregår 22.mars. Susanna Carlsten fra Uppsala universitet deltar også.

  • 1/1
    Studiebesök på Skissernas museum på Samlingsforum 2017 Foto: Johan Persson (CC BY) Johan Persson