Hopp til hovedinnhold

Nordisk konferanse om samisk immateriell kulturarv

Målet med konferansen er å øke forståelsen for og bevisstheten om samisk immateriell kulturarv med utgangspunkt i bærekraftig utvikling. Gjennom faglige innlegg og debatter, vil konferansen bidra til en bred diskusjon rundt vern og videreføring av praksiser, tradisjoner, språk og kunnskap i Sápmi. Konferansested er Ringve Musikkmuseum i Trondheim og arrangeres 3.-4.november 2022.

  • 1/1

Konferansen inngår i Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 og følger opp arbeidet med implementeringen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003. Konferansen er et samarbeid mellom Sametinget i Norge og Kulturrådet, og andre parter fra Finland og Sverige. Den vil bli strømmet.

Program, påmeldingsinfo og tekst på samisk og engelsk

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1