Hopp til hovedinnhold

Meddelelser om konservering (MoK)

NKF-N inviterer alle til å sende inn artikler for vurdering i Nordisk Konservatorforbunds (NKF) tidsskrift Meddelelser om Konservering (MoK). Frist for innsending av artikkel er 15. april 2023.

  • 1/1

MoK er et fagfellevurdert tidsskrift som publiserer originale forskningsartikler fra forskere, praktiserende konservatorer og studenter om emner som er relevante for bevaring og restaurering av kultur- og naturarv. Alle artikler er tilgjengelige online og registreres i AATA sin (Abstracts for International Conservation Literature) database. Tidsskriftet trykkes og sendes ut til alle NKF sine medlemmer.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1