Bygningsvernkongress

Bygningsvern og Håndverksnettet arrangerer bygningsvernkongress 15. - 17. september 2021, på Maihaugen, Lillehammer!

  • Befaring for bygningsvernkongress 2021
    1/1
    Befaring på Maihaugen for bygningsvernkongress 2021 Bygningsvern og Håndverksnett 2020

Følg med på nettverkets Facebookside: