Hopp til hovedinnhold

Norsk lydarkivkonferanse 2024

Den 16-17. september 2024 arrangerer Norsk musikkbibliotekforening Lydarkivkonferansen i Tromsø i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Årets tema er «Lyden av nord»

  • 1/1
    Norsk lydarkivkonferanses logo

Invitasjon til bidrag

Det oppmuntres særlig til bidrag innen følgende tema, men utelukker ikke andre forslag:
• Mangfold
• Teknologi
• Det nordlige lydlandskapet
• Formidling av lydarkiv
• Rettighetsklarering i praksis
• Lyddesign
• Bærekraft
• Arkiv og bevaring
• Lyden av Tromsø
• Urfolks og minoriteters lydlandskap

Send inn et forslag til bidrag i form av et sammendrag på maksimum 250 ord. Bidragene kan være i form av foredrag, samtaler, presentasjoner av lyd, video, performance eller annet. Programkomiteen vurderer forslagene. Aksepterte sammendrag inviteres til å presentere på konferansen. De tenkte presentasjonene bør tilpasses til rundt 15-20 minutter + spørsmål.

Kontakt

Send inn sammendraget innen 1. november 2023 til følgende e-postadresse: bjornar.bruket@mist.no
Har du spørsmål, ta kontakt med Bjørnar Bruket, på vegne av programkomiteen, telefon 997 31 850.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1