Hopp til hovedinnhold

Nettverket Den Nordiske Trebyen

"Kulturminnevern og miljøvern ved fortetting i randsonen av historiske trebyer" er tema for webinar 23.april 9.30 -11.30

  • 1/1
    Illustrasjoner: Eirik Mikael Skogli og Marius Falkenberg Erikstad, Diplomprosjekt AHO 2021.

Program

09:30 – 09:35               Introduksjon ved Leif Kahrs Jæger, Nettverket den nordiske Trebyen

09:35 – 10:00                Tittel: Når vern blir en stil. En studie av vernehistorien på Røros.

Eirik Mikael Skogli og Marius Falkenberg Erikstad. Norge.

10:00 – 10:05               Spørsmål.

10:05 – 10:30               Tittel: Det som kommer, må tilpasse seg det som er – men hvorfor  så svært, når det allerede findes? Case stories fra Helsingør by-kerne.

Finn Strabo, Arkitekt M.A.A. Helsingør. Danmark

10:30 – 10:35               Spørsmål

10:35 – 10:40                 Pause

10:40 – 11:00                 Tittel: Alingsås.Förändrinar med lokal förankring och kvalitet.

Åsa Askergren og Lena Boman fra Liljewalls arkitekter. Sverige

11:00 – 11:05                Spørsmål.

11:05 – 11:20               Tittel: Eksempler på vellykket fortetning i finske historiske trebyer.

                                        Foredragsholders navn bekreftes. 

11:20 – 11:30               Oppsummering. Info årsprogram for Nettverket den nordiske Trebyen 

Nettverket Den Nordiske Trebyen

Foreningen ’Nettverket Den Nordiske Trebyen` er et forum for gjensidig inspirasjon og erfaringsutveksling mellom kommuner og byer i Norden med markante bindingsverks- og trehusmiljøer. Se www.nordisktreby.org. Nettverket henvender seg til alle som er engasjert i den historiske treby. Arkitekter og byplanleggere, museumsfolk og forskere, embetsfolk og ansvarlige for næringsliv og turisme. Medlemskapet er åpent for alle.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1