Hopp til hovedinnhold

Kulturarv og beredskap

Riksantikvaren inviterer til halvdagsseminaret ‘Kulturmiljø og beredskap – utfordringer og muligheter’, den 21. november 2023. I høstens seminar ser vi nærmere på ulike måter å arbeide med beredskap for kulturmiljø. Vi tar blant annet for oss ROS-analyser
og karttjenester. Videre deler Innlandet fylkeskommune erfaringer fra ekstremværet Hans, og Oslo brann og redningsetat deler erfaringer fra prosessen med å forberede sitt arbeid med berging av kulturminner.

Seminaret er åpent for alle som jobber med kulturmiljø og/eller beredskap i Norge, og private og offentlige forvaltere av kulturminner.

  • 1/1
    Fra Lærdalsøyri i 2012 Foto: Einar Karlsen, Riksantikvaren Einar Karlsen

Påmelding

Påmeldingsfrist 3.november

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1