Hopp til hovedinnhold

Klimautfordringer

Hvordan påvirker klimaendringene våre museumssamlinger? Flere forsker på dette og det finnes mange rapporter tilgjengelig.

Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak

Veileder for forvaltning av kulturmiljø i et klima i endring. Adapt Northern Heritage (2017-2020). Hovedforfattere: Marte Boro (Riksantikvaren) og Carsten Hermann (Historic Environment Scotland)  

Roy Høibo: Utfordringar, roller og metodar i bygningsvernet

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Klimaendringer og effekter på bygninger/kulturarv. Skaderisiko, sårbarhet og tilpasning.

Foredrag av Terje Grønbo fra Norsk institutt for luftforskning ved Håndverknettverkets seminar: Klimaendringer og kulturminner.  

Prioritering i bygningssamlinger

Av Siv Leden / Kulturrådet. Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.  

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1