Hopp til hovedinnhold

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø

Riksantikvaren inviterer til «TIK-seminar» den 13.-14.juni 2023 på Odda smelteverk. Tema for årets seminar er «Tilstandsregistrering av tekniske og industrielle kulturminner». Seminaret vil også legge opp til en praktisk del med en tilstandsregistrering i felt.

  • Odda smelteverk. Her ser vi deler av den gamle fabrikken.
    1/1
    Fram til nedlegginga i 2003 heldt produksjonen av cyanamid fram i dei opphavlege bygga frå tidleg 1900-tal, for si tid svært moderne industribygg med skjelettkonstruksjon i armert betong eller stål, og vegger utmura med tegl. Dei tidlegaste bygga er prega av eit tradisjonelt historiserande formspråk med vektlegging av dekor, medan fleire av bygga frå utvidinga av fabrikken i 1912 har eit meir moderne og funksjonsretta preg. Her ser vi skaltaket (bygg 54), inkl. knuse- og omlastingsstasjoner (bygg 55 og 56). Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren