Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter. April 2017.

  • Børge Garpestad har teke i bruk den nye tida med datamaskin. 1996 Venke Garpestad, Jærmuseet

Fagdag som undersøker hva som har skjedd åtte år etter digitaliseringsmeldingen.

Stortingsmelding nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv, ble lansert våren 2009. Hva er status 8 år etter? Er de politiske ambisjonene fulgt opp? Er tiltakene fremdeles relevante, eller har de måttet vike plassen for andre utfordringer?"


Tid: Mandag 24. april, kl. 10-15.30

Sted: Maritimt museum, Bygdøynes, Oslo

Pris: kr 500,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 12. april

Kulturrådet er arrangør av museumsfagdagene. Klikk på lenken for mer informasjon og påmelding: 

Les mer:

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Foredragene fra fagdagen:

Her er foresdragene vedlagt i pdf- format. Lenken leder til Kulturrådets sider, hvor det er mulig å se dem i opptak via Vimeo.

Digitalisering av kulturarv

Presentasjon av Espen Hernes (Kulturrådet) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Folkemuseet- Hva har vi tenkt- og hva har vi gjort

Presentasjon av Olav Aaraas (Norsk folkemuseum) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Hvorfor bruker vi ikke brukerne?

Presentasjon av Herbjørn Andresen (Høgskolen i Oslo og Akershus) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Om å falle mellom stolene. Gnagsår og Nirvana.

Presentasjon av Elisabeth Leinslie (Sceneweb)ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Revisjon, visjon og virkelighet

Presentasjon av Ole Marius Hylland (Telemarksforskning) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Kulturdepartementets strategi for åpne kulturdata

Presentasjon av Inger Lise Kurseth (Kulturdepartementet) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kulturarven

Presentasjon av Marit Grydeland (Riksrevisjonen) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.