Digitaliseringsmeldingen åtte år etter. April 2017.

  • Børge Garpestad har teke i bruk den nye tida med datamaskin. Digitaliseringsmeldingen åtte år etter. (Foto/Photo)
    1/1
    Børge Garpestad har teke i bruk den nye tida med datamaskin. 1996 Venke Garpestad, Jærmuseet

Fagdag som undersøker hva som har skjedd åtte år etter digitaliseringsmeldingen.

Stortingsmelding nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv, ble lansert våren 2009. Hva er status 8 år etter? Er de politiske ambisjonene fulgt opp? Er tiltakene fremdeles relevante, eller har de måttet vike plassen for andre utfordringer?"


Tid: Mandag 24. april, kl. 10-15.30

Sted: Maritimt museum, Bygdøynes, Oslo

Pris: kr 500,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 12. april

Kulturrådet er arrangør av museumsfagdagene. Klikk på lenken for mer informasjon og påmelding: 

Foredragene fra fagdagen:

Her er foresdragene vedlagt i pdf- format. Lenken leder til Kulturrådets sider, hvor det er mulig å se dem i opptak via Vimeo.