Hopp til hovedinnhold

Etikk

Det museumsetiske regelverket, utformet av ICOM, definerer etiske prinsipper for arbeid i museer verden over og gjelder både for museumsansatte og styret. Også frivillige og venneforeninger skal gjøres kjent med regelverket. Det etiske regelverket, som første gang ble vedtatt i 1986 og revidert i 2004, er under ny revisjon av ETHCOM - ICOMs etiske komité. Regelverket er publisert på 38 språk.

Åpent, inkluderende, transparent og profesjonelt

Norsk ICOM i samarbeid med Norges Museumsforbund (NMF) arbeidet i årene 2019-2021 med et konkretiseringsprosjekt og publiserte i 2022 oppdaterte retningslinjer for museer i Norge. Dette arbeidet involverte en rekke norske museumsfolk gjennom arbeid i flere ulike komitéer, samt seksjonene i NMF. 

ICOMs museumsetiske regelverk (2011)

 

Åpent, inkluderende, transparent, profesjonelt (2022)

Etiske retningslinjer for museer i Norge  

Andre publikasjoner

Det finnes en rekke publikasjoner om temaet som fås kjøpt på nett, samt en rekke artikler. 

Kathrin Pabsts Museumsetikk i praksis handler om etiske utfordringer som museumsansatte møter i arbeidet og formidlingen. Gjennom en presentasjon og systematisk gjennomgang av syv utstillinger fra inn- og utland viser Kathrin Pabst hvordan man kan forholde seg til følsomme tema og enkeltpersoner og hvilke snubletråder som finnes i slikt arbeid. Fås kjøpt på Museumsforlaget.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1