Hopp til hovedinnhold

Ekstremhendelser og eldre bebyggelse

NIKU arrangerer nasjonalt fagseminar om ekstremhendelser og eldre bebyggelse i Kristiansand 31.oktober 2023.

  • Flom truer eldre bygg.
    1/1
    Framtida får flere flommer. Flommer, som denne på Drangsholt utenfor Kristiansand i 2017, er en av truslene eldre bygg oftere utsettes for. Foto: Trygve Tønnesen

På sine nettsider stiller NIKU blant annet følgende spørsmål: Hvordan sørge for god beredskap, handle riktig i akutte situasjoner, og følge opp etter stormen har stilnet og brannen er slukket?
Med klimaendringene skjer ekstremhendelsene hyppigere. Eldre bygninger og kulturminner er sårbare for store vannmengder som flom og havnivåstigning, samt tørke og økt brannfare.

Program og info om påmelding kommer før sommeren.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1