Hopp til hovedinnhold

Seminar om samlingsutvikling

Ut av forvaltningsfellen – hvordan skape rom for nye tider og fortellinger? Samtidsnett inviterer til seminar om samlingsutvikling og samtidsdokumentasjon 6.–7. november på Maihaugen i Lillehammer. Dette vil vi gjerne høre mer om! Meld inn presentasjoner. Fristen er 15. august, se vedlegg.

  • 1/1
    Befaring på Maihaugen for bygningsvernkongress Bygningsvern og Håndverksnett 2020

Med dette seminaret ønsker vi å få belyst muligheter og behov for å utvikle samlingene, herunder innsamling og dokumentasjon fra vår samtid. De fleste museene har rettet innsatsen mot utfordringer med eksisterende samlinger, der førindustrielle gjenstander ofte dominerer. Vi har valgt ordet «forvaltningsfelle» som et bilde på det å være bundet av fortiden på måter som hindrer nytenkning og omstilling. Er museer låst i en forvaltningsfelle? Eller er prioritering av eldre samlinger nødvendig for å reorientere seg og se framover? Hvilke interesser, innsikter og initiativ kan mobiliseres for å utvikle og fornye samlingsarbeidet?

Program og praktisk informasjon sendes ut i september.
Seminaret er et samarbeid mellom Anno museum, Museene i Akershus, Aust-Agder museum og arkiv og Lillehammer museum.

Manuslokking

Ut av forvaltningsfellen, seminar og manuslokking

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1