Hopp til hovedinnhold

Bygningsvern eller styrt forfall?

20.juni er det en kulturpolitisk paneldebatt under Kulturytring 2023 med sentrale personer fra Stortingets familie- og kulturkomite, museumssektoren og fylkeskommunene. Tema til debatt er hvordan musene skal innfri sitt samfunnsoppdrag med å sikre og bevare kulturhistoriske bygninger.

  • 1/1

Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Museumsforbund, Buskerudmuseet og Drammens museum