Hopp til hovedinnhold

Brannbeskyttende tekstiler

Ved hjelp av tilskudd fra Riksantikvaren, skal NIKU i samarbeid med RISE Fire Research samle inn erfaringer om bruken av brannbeskyttende tekstiler for å skjerme mot brann og beskytte kulturminner, museumssamlinger og andre uerstattelige gjenstander. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og rapport foreligger.

  • 1/1
    Fra brannen på Ringve i august 2015 Adresseavisen?

Brannbeskyttende tekstiler kan være tepper, formsydde tekstiler, gardiner, rullegardiner eller annet tekstil som brukes for å beskytte mot varme- og sotskader. Dersom du ikke er ansatt ved en kunst- eller kulturhistorisk institusjon: svar gjerne på spørsmålene ut fra tiltak du kjenner til er utført ved historiske bygg eller museer.

Tilbakemeldingene brukes for å si noe generelt om bruken av brannbeskyttende tekstiler for kulturhistoriske gjenstander i Norden, England og Skottland. Innsamlet informasjon vil bli benyttet for å øke kunnskapen om temaet og på sikt styrke beskyttelsen av kulturhistorisk viktige gjenstander/interiører. Videre arbeid skal ikke koble svarene til spesifikk person, institusjon eller bygning. Alle innkommende eposter slettes etter 90 dager. Bakgrunnsinformasjon for å utarbeide en generell oversikt over bruken vil NIKU oppbevare i egne arkivsystemer. Ved å svare, samtykker du til denne bruken av innsamlet data.​

Rapporter fra undersøkelsen

Brannbeskyttende tekstiler for å minimere skader på kulturhistoriske gjenstander

NIKU Oppdragsrapport 143/2020. Nina Kjølsen Jernæs.  

Brannbeskyttende tekstiler. Testing for bruk på kulturhistorisk materiale.

NIKU, rapport 109/2021, revidert versjon 2022  

SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt med

Nina Kjølsen Jernæs, Malerikonservator NKF-N/ Forsker 

Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Tlf.: 414 11 353

www.niku.no

https://www.instagram.com/niku_conservation/

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1