Hopp til hovedinnhold

Bevaringsverdier i bygninger og kulturmiljøer

Kurset handler om hvordan du går frem for å analysere og vurdere ulike bevaringsverdier i verneverdige bygg og bygningsmiljøer. Ulike tilnærmingsmåter, strategier og metoder for registrering og dokumentasjon av kulturhistoriske verdier blir presentert.

  • 1/1

Kursarrangør er Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Kurset arrangeres i Arkitektenes hus,  31.mars kl. 9.00 - 16.00. Påmeldingsfrist 24.mars.

Les mer om kursets innhold, påmelding og priser under.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1