Hopp til hovedinnhold

Seminar om bevaring av plast 25.-26.okt 2016

Seksjon for samlingsforvaltning, NMF hadde i samarbeid med NKF-N gleden av å invitere til seminar om bevaring av plast 25. og 26.oktober 2016. Seksjonens spørreundersøkelse i 2015, avdekket et stort behov for materialkunnskap og dette seminaret håper vi har bidratt til litt mer kunnskap om plast. Første kursdag foregikk på Naturhistorisk museum på Tøyen, mens den andre kursdagen foregikk på Norsk Teknisk museum. Målgruppe var alle som arbeider med samlingene – både med bevaring, magasin, registrering o.a. og totalt var det vel 50 deltakere fra hele landet.

 • 1/1
  Sitruspresse i polypropen. Design Carl Arne Breger, 1967. Foto: Thea Winther, Riksantikvarieämbetet thea winther

Foredragene fra plastseminaret

Thea Winther var hovedinnleder den første dagen. Hun har master i kulturvård fra Göteborgs universitet. Hun har undervist om plast og plastkonservering på Göteborgs universitet og Carl Malmstens Furniture studies, og hun har arbeidet med konservering på Moderna Museet, Nordiska Museet samt på Riksantikvarieämbetet, der hun bl.a. har ledet et forskningsprosjekt om liming av styrenplast.

Liv Ramskjær: Plastens historie i Norge

Liv Ramskjær: Plastens historie i Norge  

Thea Winther: Plast ur ett bevaringsperspektiv

Thea Winther: Plast ur ett bevarande perspektiv  

Thea Winther: Plast - nedbrytning och skador

Thea Winther: Nedbrytning och skador  

Thea Winther: Identifiering och forebyggande

Thea Winther: Identifiering och förebyggande  

Thea Winther: Limning och konsolidering av plast

Thea Winther: Limning og konsolidering  

Thea Winther: Rengöring av plast

Thea Winther: Rengöring  

Anja Sandtrø: Plast og kunst

Anja Sandtrø: Plast og kunst  

Vigdis Vingelsgaard: Kirsten Flagstads plastsaker til besvær

Vigdis Vingelsgaard: Kirsten Flagstads plastsaker til besvær  

Pjotr Juga: Oversikt over moderne materialer i MiST

Pjotr Juga: Oversikt over moderne materialer i MiST  

Relevant litteratur

Shashoua, Yvonne (2008): Conservation of plastics: material science, degradation and preservation, Amsterdam: Butterworth-Heinemann

 • 1/1
  Utsnitt fra Kjartan Slettemarks Time Zero. Foto: Anja Sandtrø, Nasjonalmuseet

Program 25.oktober

 • 11.00 – 12.00 Registrering og lunsj

 • 12.00 – 12.10 Velkommen ved Ann Siri Hegseth Garberg, Seksjon for samlingsforvaltning

 • 12.10 – 12.40 Generalsekretær NMF Liv Ramskjær: Plastens historie i Norge

 • 12.45 – 17.00 Konservator NKF-S Thea Winther: Plast i et bevaringsperspektiv

Besøk i utstillingen Håp for havet ved Norsk Maritimt museum

 • 18.30 – 19.30

 • 09.00 – 09.05 Velkommen ved Henrik Smith, Seksjon for samlingsforvaltning

 • 09.05 – 09.35 Konservator NKF-N Anja Sandtrø, Nasjonalmuseet: Plast og kunst

 • 09.40 – 10.10 Konservator NKF-N Vigdis Vingelsgaard, Anno Museum: Kirsten Flagstads personlige plastsaker til besvær

 • 10.15 – 10.45 Konservator/kunsthistoriker Tone Rasch, Norsk Teknisk museum: Pop og plast - ungdomskultur og syntetiske materialer

 • 10.50 – 11.20 Konservator NKF-N Pjotr Juga, MiST: oversikt over moderne materialer i MiST og etablering av konservatorprogram

 • 11.20 – 11.30 Veien videre - hva gjøres med tema videre?

 • 11.30 Lunsj

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1