Seminar om bevaring av plast 25.-26.okt 2016

Seksjon for samlingsforvaltning, NMF hadde i samarbeid med NKF-N gleden av å invitere til seminar om bevaring av plast 25. og 26.oktober 2016. Seksjonens spørreundersøkelse i 2015, avdekket et stort behov for materialkunnskap og dette seminaret håper vi har bidratt til litt mer kunnskap om plast. Første kursdag foregikk på Naturhistorisk museum på Tøyen, mens den andre kursdagen foregikk på Norsk Teknisk museum. Målgruppe var alle som arbeider med samlingene – både med bevaring, magasin, registrering o.a. og totalt var det vel 50 deltakere fra hele landet.

 • Sitruspresse i polypropen. Design Carl Arne Breger, 1967. 
Foto: Thea Winther, Riksantikvarieämbetet (Foto/Photo)
  1/1
  Sitruspresse i polypropen. Design Carl Arne Breger, 1967. Foto: Thea Winther, Riksantikvarieämbetet thea winther

Foredragene fra plastseminaret

Thea Winther var hovedinnleder den første dagen. Hun har master i kulturvård fra Göteborgs universitet. Hun har undervist om plast og plastkonservering på Göteborgs universitet og Carl Malmstens Furniture studies, og hun har arbeidet med konservering på Moderna Museet, Nordiska Museet samt på Riksantikvarieämbetet, der hun bl.a. har ledet et forskningsprosjekt om liming av styrenplast.

Relevant litteratur

Shashoua, Yvonne (2008): Conservation of plastics: material science, degradation and preservation, Amsterdam: Butterworth-Heinemann

 • Kjartan Slettemark: Time Zero (utsnitt) (Foto/Photo)
  1/1
  Utsnitt fra Kjartan Slettemarks Time Zero. Foto: Anja Sandtrø, Nasjonalmuseet

Program 25.oktober

 • 11.00 – 12.00 Registrering og lunsj

 • 12.00 – 12.10 Velkommen ved Ann Siri Hegseth Garberg, Seksjon for samlingsforvaltning

 • 12.10 – 12.40 Generalsekretær NMF Liv Ramskjær: Plastens historie i Norge

 • 12.45 – 17.00 Konservator NKF-S Thea Winther: Plast i et bevaringsperspektiv

Kveldsprogram 25.oktober

Besøk i utstillingen Håp for havet ved Norsk Maritimt museum

 • 18.30 – 19.30

Program 26.oktober

 • 09.00 – 09.05 Velkommen ved Henrik Smith, Seksjon for samlingsforvaltning

 • 09.05 – 09.35 Konservator NKF-N Anja Sandtrø, Nasjonalmuseet: Plast og kunst

 • 09.40 – 10.10 Konservator NKF-N Vigdis Vingelsgaard, Anno Museum: Kirsten Flagstads personlige plastsaker til besvær

 • 10.15 – 10.45 Konservator/kunsthistoriker Tone Rasch, Norsk Teknisk museum: Pop og plast - ungdomskultur og syntetiske materialer

 • 10.50 – 11.20 Konservator NKF-N Pjotr Juga, MiST: oversikt over moderne materialer i MiST og etablering av konservatorprogram

 • 11.20 – 11.30 Veien videre - hva gjøres med tema videre?

 • 11.30 Lunsj