Hopp til hovedinnhold

Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog

Webinarets formål er å diskutere formidlingen, pedagogikken og dialogens rolle i arkivene og bidra med utviklingen av fagfeltet med gode eksempler på praksis i nordiske arkiver. Hvordan setter arkivene brukeren i sentrum i tilgangen til arkiv i dag? 15.juni kl. 9.00 - 15.00.

Webinaret har fem overordnede temaer, og det er inviterte foredragsholdere fra de nordiske landene: Arkivet som opplevelses- og læringsrom, Arkivpedagogikk, Arkiv – involvering og deltagelse, Arkiver og kreative samarbeid, Arkiv og digitale plattformer.

Webinaret er arrangert av redaksjonsgruppen bak antologien #arkividag – relevans – medvirkning, dialog (ABM media 2016). Webinaret organiseres av Skånes Arkivförbund (Sverige), og Arkivforbundet (Norge) står for den tekniske gjennomføringen. Webinaret støttes av Nordisk Kulturfond og Arkivforbundet.

Program

Program for Arkivformidlingswebinar

 

Presentasjoner

Her finnes de presentasjoner vi har fått tilgang til:

Bente Jensen: Arkivformidlingens rolle i det 21.århundrede

 

Les mer

#arkividag - relevans, medvirkning, dialog

Redaksjon: Marit Hosar, Ellen Røsjø, Bente Jensen, Charlotte S.H. Jensen, Anna Ketola og Maria Larsson Östergren  

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1