Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog

Webinarets formål er å diskutere formidlingen, pedagogikken og dialogens rolle i arkivene og bidra med utviklingen av fagfeltet med gode eksempler på praksis i nordiske arkiver. Hvordan setter arkivene brukeren i sentrum i tilgangen til arkiv i dag? 15.juni kl. 9.00 - 15.00.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Webinaret har fem overordnede temaer, og det er inviterte foredragsholdere fra de nordiske landene: Arkivet som opplevelses- og læringsrom, Arkivpedagogikk, Arkiv – involvering og deltagelse, Arkiver og kreative samarbeid, Arkiv og digitale plattformer.

Webinaret er arrangert av redaksjonsgruppen bak antologien #arkividag – relevans – medvirkning, dialog (ABM media 2016). Webinaret organiseres av Skånes Arkivförbund (Sverige), og Arkivforbundet (Norge) står for den tekniske gjennomføringen.

Webinaret støttes av Nordisk Kulturfond og Arkivforbundet.