Kontrakter og avtaler

Her samler vi noen kontrakter og avtaler som kan være utgangspunkt for lokale varianter.

Gaveavtaler. To eksempler fra Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har utformet disse kontraktene som de har gitt oss tillatelse til å videreformidle.