Kalender

Workshops, seminarer og konferanser og annet som kan være av interesse legges inn i kalenderen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å tilgjengeliggjøre tilknyttede presentasjoner i etterkant.

26230202_1450535835075116_23922463819633639_n.jpg

ICOM KYOTO 2019 Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition

ICOM KYOTO 2019 Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition

" A flood of discussions and exchange of ideas on museum-related issues will sweep the city during the week. From excursions to workshops give you opportunities to engage with other museum professionals and enthusiasts and to broaden your experience and understanding of the museum world."

Kyoto 1. – 7. sep. 2019

Getting Started with Digital Preservation - London 2019

Getting Started with Digital Preservation - London 2019

Er du interessert i digital bevaring? Ta en tur til London, lær mer og bli inspirert!
Workshopen kan være interessant for samlingsforvaltere, arkivarer, bibliotekarer, IT- ansvarlige, forskere og studenter.

London, Information Technologist's Hall 4. sep. 2019 10.00 – 16.00
Bruk av natur på museum

Seminar: Bruk av natur på museum

Seminar: Bruk av natur på museum

Seksjon for immateriell kulturarv inviterer til seminar 16.-17.september om bruk av natur og musea sitt arbeid med dette. Gudbrandsdalsmusea og Norsk fjellsenter er vertskap og årets seminar blir på fjellsenteret i Lom nasjonalparklandsby.

Fjellsenteret i Lom 16. – 17. sep. 2019
Fra skog til vegg Illustrasjon for Nettverkssamling tradisjonshåndverk 2019

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir vertskap for årets samling i nettverket den 19. - 20. september.
Hovedtema for samlingen blir tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger. Tematikken er valgt i lys av at Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket å gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av sine kulturhistoriske bygninger i løpet av 2019.
Påmeldingsfrist: 18. august 2019

Stiklestad 19. – 20. sep. 2019