Kalender

Workshops, seminarer og konferanser og annet som kan være av interesse legges inn i kalenderen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å tilgjengeliggjøre tilknyttede presentasjoner i etterkant.

Farger_i_tradisjonshandverket.jpg. Foto/Photo

Farger i tradisjonshåndverket

Farger i tradisjonshåndverket

Løfte håndverket arrangerer vårseminar med tema farger. "Farger setter sitt tydelige preg på mange tradisjonshåndverk og på dette seminaret får vi blant annet eksempler fra kunsthistorien, arkitektur og bygningsvern, pigmenter fra naturen, plantefarging, farger i folkedrakter og fargenes betydning i dag", heter det i invitasjonen.

Maihaugen  7. juni 2022
Befaring for bygningsvernkongress. Foto/Photo

Bygningsvernkongress

Bygningsvernkongress

Bygningsvern og Håndverksnettet arrangerer bygningsvernkongress 8. - 10. juni 2022, på Maihaugen, Lillehammer!

Maihaugen, Lillehammer  8. – 10. juni 2022
Sustainable Collection Management. Foto/Photo

Sustainable Collection Management

Sustainable Collection Management

What does sustainability mean in a museum context, and what can we do to manage collections in a sustainable perspective?
Sted: Historisk Museum, 10.juni kl. 10 -16, både fysisk og via Zoom. Arrangør: Avdeling for samlingsforvaltning, Kulturhistorisk Museum

Historisk museum/Zoom  10. juni 2022 kl. 10.00 – 16.00
ill._RE_-konferanse.jpg. Foto/Photo

RE:22 Ethnofolk Conference

RE:22 Ethnofolk Conference

Temaet for Nordic Ethnology and Folklore Conference er bundet sammen av forstavelsen RE. Det er en stor konferanse med innledere fra hele Norden, men også fra andre europeiske land. Det er workshops, paneldebatter og roundtable-samtaler.

Reykjavik  13. – 16. juni 2022
Arkivformidling.jpg. Foto/Photo

Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog

Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog

Webinarets formål er å diskutere formidlingen, pedagogikken og dialogens rolle i arkivene og bidra med utviklingen av fagfeltet med gode eksempler på praksis i nordiske arkiver. Hvordan setter arkivene brukeren i sentrum i tilgangen til arkiv i dag?

Webinar  15. juni 2022 kl. 09.00 – 15.00