GDPR - nye personvernregler

1. juli 2018 inntrer EUs forordning for personvern i norsk lov: GDPR - General Data Protection Regulation. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge, som betyr at virksomheter får nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Vi har her forsøkt å samle noe nyttig informasjon om GDPR. For de som bruker KulturITs eKultur - produkter (Primus, Digitalt Museum, KulturNav, KulturPunkt og Minner), er det laget en personvernerklæring, som sier noe om museenes rolle og ansvar som behandlingsansvarlige.